Tarkkaavuushäiriö ADHD

Mikä lasten tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö on?

Lähde: HUS-Tietopankki

Tarkkaavuudella tarkoitetaan huomion suuntaamista. Kun huomio suunnataan pitkäjänteisesti johonkin asiaan, puhutaan keskittymisestä. Tarkkaavuus on edellytys oppimiselle ja muistamiselle. Ylivilkkaalle käytökselle on tyypillistä impulsiivisuus, keskittymiskyvyttömyys ja levottomuus.

Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriöstä on vuosien mittaan käytetty monenlaisia kirjainlyhenteitä. Vuodesta 1994 on Suomessa ja maailmanlaajuisestikin käytetty nimitystä ADHD. Se on lyhenne englanninkielisestä nimestä attention deficit and hyperactivity disorder.

Tarkkaavuushäiriö ja ylivilkkaus ovat yleisimpiä lasten häiriöitä. Diagnostiset kriteerit täyttyvät noin 2-5 prosentilla lapsista ja oireita esiintyy noin kymmenellä prosentilla. Häiriö alkaa ennen kouluikää ja sen mahdollisimman varhainen toteaminen on tärkeää.

ADHD on aivojen toimintahäiriö, jonka syy on usein tuntematon. Syytä on etsitty keskushermoston kehityksestä ja sen vaurioista, keskushermoston välittäjäaineiden häiriöstä, psykososiaalisista tekijöistä, kuten varhaislapsuuden tunneperäisistä kokemuksista, sekä geneettisistä tekijöistä. Häiriö on ollut tuttu jo edellisessä sukupolvessa ainakin 30 prosentissa tapauksista.

Rajanveto normaalin ja häiriöisen käytöksen välillä on vaikeaa, sillä tarkkaavuus ja vilkkaus vaihtelevat lapsilla paljon. ADHD:sta puhutaan, kun oireet ovat voimakkaita ja pitkäkestoisia, aiheuttavat ongelmia, heikentävät toimintakykyä ja esiintyvät useassa ympäristössä.

ADHD näkyy käyttäytymisen oireina. Vaikeus keskittyä, suusanallinen tai liiketoiminnallinen levottomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus ovat tyypillisiä piirteitä. Lapsi voi joskus olla myös passiivinen päiväunelmoija. Häiriö voi painottua tarkkaamattomuuden tai toisaalta ylivilkkauden ja impulsiivisuuden puolelle. Se voi olla myös yhdistelmä molempia. Päiväkodissa ja koulussa lapsi leimataan levottomuutensa takia helposti häiriköksi. Oireet pahenevat tilanteissa, joissa tarvitaan jatkuvaa keskittymistä, esimerkiksi oppitunnilla.

Alla olevasta linkistä lisätietoa.

ADHD:n Käypä hoito -suositus