Palvelut

Kun tarvitset neuropsykologista osaamista, ota yhteyttä Kuntoutusyksikkö Nekkuun!

Nekussa tehdään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykologista yksilö-, pari- ja ryhmäkuntoutusta ja neuropsykologisia tutkimuksia. Lisäksi tarjoamme psykologisia tutkimus-, ohjanta- ja neuvontapalveluja. Eri ammattiryhmille tarjoamme konsultaatioita, työnohjausta ja koulutusta.

1. Neuropsykologiset tutkimukset


- Alle kouluikäisten kehitykseen liittyvät ongelmat, kouluvalmiustutkimukset, ala- ja yläkoululaisten oppimisvaikeudet, II asteen opintoihin liittyvät arviot, II asteen opiskelijoiden (ammattioppilaitokset ja lukio) oppimisvaikeudet, YTL:n lukivaikeustutkimukset, nuorten aikuisten neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykiatriset tutkimukset (mm. ADHD, Asperger- ja Tourette-oireyhtymät)

Lisätietoa neuropsykologisesta tutkimuksesta

2. Neuropsykologinen kuntoutus

- Yksilö-, pari- ja ryhmäkuntoutusta sekä lähettäville tahoille räätälöityjä kuntoutuskokonaisuuksia
- Alle kouluikäiset, ala- ja yläkoululaiset, II asteen opiskelijat, nuoret aikuiset, kaikilla Nekussa toimivilla neuropsykologeilla on pätevyys tehdä KELA:n harkinnanvaraista kuntoutusta, KELA:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tekevät Salla Berg, Kaisa Peltomaa, Minna Poutanen ja Annukka Sintonen, lisäksi usealla meistä on täydennyskoulutusta ja erityisosaamista psykoterapiasta neuropsykologisissa haasteissa sekä neuropsykoterapeuttisesta kuntoutusotteesta

Lisätietoa neuropsykologisesta kuntoutuksesta

3. Neuropsykologiset konsultaatiot ja työnohjaus

- Eri ammattiryhmien edustajille, esim. terveydenhuollon, opetus- ja sosiaalitoimen henkilöstölle, kokeneiden neuropsykologien tarjoamaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta

- Teemoja mm. oppimisvaikeuksien diagnostiikka ja kuntoutus, erityisopetuksen sisällön suunnittelu, kuntoutussuunnitelmien toteuttaminen päiväkodissa tai koulussa

4. Koulutukset ja luennointi

- Lasten neuropsykologisista teemoista eri ammattiryhmille
- Teemoja esim. tarkkaavuushäiriöt, kielelliset erityisvaikeudet, lukivaikeudet, matematiikan erityisvaikeudet, oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu
- Olemme useita vuosia tehneet yhteistyötä Psykologiliiton koulutusyksikön Psykologiainstituutin kanssa. Nekun vastaava neuropsykologi Kaisa Peltomaa on vastuukouluttajana mm. psykologeille suunnatusta Neuropsykologian perusteet -täydennyskoulutuksesta.

Lisätietoa kohdasta Koulutukset ja luennot

Yhteistyötahojen kanssa olemme suunnitelleet ja toteuttaneet monenlaisia työmuotoja, mm. ryhmäkuntoutusta ja koulutuskonsultaatiokokonaisuuksia.

korvaamaton_kovalevy.jpg