Neuropsykologia

Kuka on neuropsykologi?

Neuropsykologina voi toimia Valviran laillistama psykologi, jolla on lisäksi neuropsykologin erikoispsykologin koulutus. Neuropsykologian erikoispsykologit voivat antaa neuropsykologista kuntoutusta Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajana vaativan erityistason (VET) pätevyydellä. Lisäksi neuropsykologin tehtävissä työskentelee lyhyemmän täydennyskoulutuksen saaneita psykologeja, jotka on hyväksytty Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajaksi erityistason (ET) pätevyydellä. Myös neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa olevat psykologit voidaan tietyin ehdoin hyväksyä Kelan kuntoutuspalvelujen tuottajiksi (Lähde: Suomen Psykologiliiitto, www.psyli.fi.

Neuropsykologisessa työssä hyödynnetään nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä. Lastenneuropsykologian keskeistä työaluetta ovat kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus.

Lisätietoa lastenneuropsykologiasta

Lisätietoja Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen kotisivulta www.neuropsykologia.fi.

nekku20.jpg
Annukka, Anna-Mari, Hanna, Ulla, Minna, Eeva, Kaisa, Tuire, Salla ja Reia