Väitöskirjat

Peltomaa, K. (2014). "Opinkohan mä lukemaan?" Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 487, Jyväskylä 2014, ISSN 0075-4625; 487, ISBN 978-951-39-5585-4. E-versio ladattavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5586-1

Heikkilä, R. (2015). Rapid automatized naming and reading fluency in children with learning difficulties. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 523, Jyväskylä 2015, ISBN 978-951-39-6187-9, ISSN 0075-4625. E-versio ladattavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6188-6

Artikkeleita tieteellisisissä julkaisuissa

Berg, S., Poutanen, M., Kangas, T., Peltomaa, K., Korkman, M., Lahti-Nuuttila, P. & Hokkanen, L. (2014). Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin. Psykologia, 49(1), 41-63.

Heikkilä, R. (2016). Lectio praecursoria. Nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus oppimisvaikeuslapsilla. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(3), 4-7.

Korkman, M. & Peltomaa, K. (1991). A Pattern of Test Findings Predicting Attention Problems at School. Journal of Abnormal Child Psychology, 19(4), 451-467.

Korkman, M. & Peltomaa, K. (1993). Preventive Treatment of Dyslexia by a Preschool Training Program for Children with Language Impairments. Journal of Clinical Child Psychology, 22(2), 277-287.


Närhi, V., Peltomaa, K. & Aro, M. (2014). Lievään kehitysvammaisuuteen liittyvä heikko lukutaito: erityisen vaikeaa lukemisvaikeutta? NMI-Bulletin, 24(2), 4-18.

Peltomaa. K. (2014). Lectio praecursoria. ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Psykologia, 49(5), 374-379.

Peltomaa, K. (2016). Opetuksellisesti haastavat lukivaikeuslapset – samanlaisia vai erilaisia? Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2, 19-26.

Poutanen, M., Berg, S., Kangas, T., Peltomaa, K., Lahti-Nuuttila, P. & Hokkanen, L. (2016). Before and after entering school: The development of attention and executive functions from 6 to 8 years in Finnish children. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 1-11.


Kongressiposterit

INS 2009 kongressin posteri Klikkaamalla posterin nimeä avautuu International Neuropsychological Society'n kongressissa 7/2009 esitetty posteri Peltomaa, K., Auer, A-M., Suominen, H. & Lyytinen, H.

Early Recognition and Preventive Intervention for First-Graders at Risk for Reading Failure

Psykologia 2010 kongressin posteri Klikkaamalla posterin nimeä avautuu Psykologia 2010 kongressissa esitetty posteri Auer, A-M., Peltomaa, K., Suominen, H. & Lyytinen, H.

Lukusujuvuuden kehittyminen riskilapsilla - haasteellisuuden tunnistaminen interventiovasteesta

Psykologia 2012 kongressin posteri Klikkaamalla posterin nimeä avautuu Psykologia 2012 kongressissa esitetty posteri Puolakka, U. & Peltomaa, K.

Yksittäistapaustutkimus kliinisen kuntoutustyön ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen yhdistämisessä. Esimerkkinä vahva-asteisen lukivaikeuden kuntoutus

5th European Societies of Neuropsychology 2015 -kongressin posterit
Klikkaamalla posterin nimeä avautuu ESN 2015 kongressissa esitetyt posterit

Peltomaa, K.
Comparison of faster and slower responders to early intervention in reading: Are there specific neurocognitive predictors?

Poutanen, M., Berg, S., Kangas, T., Hokkanen, L. & Peltomaa, K.
Naming and attentional deficits in pre-school age – do they make a difference two years later?

Kirjat

Peltomaa. K. & Korkman, M. Kieku - Lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kielellinen kuntoutus ennen kouluikää. Helsinki: PJK Test House.

Korkman, M. & Peltomaa, K. (toim.) Lasten neuropsykologinen kuntoutus. Helsinki: PJK Test House.

Kirjatilaukset s-postitse nekku@neuronekku.net.