Esittely

Kaisa Peltomaa

Eräs kuntoutuslapseni halusi tietää, missä käyn töissä. Kerroin hänelle, että juuri nyt olen töissä, ja tämä hänen kanssaan harjoittelu on minun työtäni. Hän katsoi minua silmät täynnä hämmästystä ja totesi: ”Miten tää voi olla jonkun työtä – täähän on kamalan kivaa!”

Olen samaa mieltä.

Minulla on ollut ilo saada tehdä töitä lasten ja nuorten kanssa yli parin vuosikymmenen ajan. Kuntoutustyö lasten kanssa vei sydämeni jo opiskeluaikana ensimmäisessä harjoittelupaikassani Ruskeasuon koululla vuosina 1985-86. Aikuisneuropsykologiasta sain kokemusta toimiessani sekä harjoittelijana että psykologin sijaisena HYKS:n neurologian klinikan kuntoutusyksikössä. Tein psykologin sijaisuuksia myös Lasten ja nuorten sairaalassa, jossa kiinnostukseni lasten kanssa työskentelyyn syveni entisestään.

Innostukseni lastenneuropsykologiaan oli sinetöity päästessäni tekemään lopputyötäni NEPS-testistön kehittämisprojektiin suomalaisen lastenneuropsykologian uranuurtajan professori Marit Korkmanin ohjauksessa. Neuropsykologian erikoistumiskoulutukseen sisältyvän lisensiaatintyönkin sain tehdä Maritin ohjauksessa. Tutkimme lukivaikeusriskilasten ennaltaehkäisevää kuntoutusta KIEKU-harjoitusohjelmalla, jonka olemme myös julkaisseet. Olemme toimittaneet yhdessä myös Lasten neuropsykologinen kuntoutus –kirjan, joka syntyi kirjoittajien yhteisestä innostuneisuudesta tätä työtä kohtaan ja halusta lisätä tietoa lasten kuntoutuksesta.

Vahvaa käytännön kokemusta kuntoutuksesta ja lasten diagnostiikasta sain työskennellessäni viiden vuoden ajan Kuntoutuskeskus Larmiksessa neuropsykologian keskeisen vaikuttajan Ritva Laaksosen ohjauksessa.

Kuntoutusyksikkö Nekussa olen työskennellyt johtavana neuropsykologina vuodesta 1995 alkaen. Käytännön työn lisäksi tutkimustyö kiinnostaa – miten osaisimme yhä paremmin auttaa lapsia, joilla on vaikeuksia oppimisessa?  Avartavia ja opettavaisia aikoja vietin vuosina 2001-2003 tehdessäni lukivaikeuksiin liittyvää kuntoutuksen tuloksellisuus tutkimusta Bostonissa Harvardin yliopiston alaisessa MGH Institute of Health Professions –yksikössä. Lukivaikeuksien kuntoutukseen liittyvää tutkimustyötä sain jatkaa Jyväskylän yliopistossa, jossa tein väitöskirjani "Opinkohan mä lukemaan?" Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa.

Lasten neuropsykologian kouluttajana ja työnohjaajana eri ammattiryhmille olen toiminut noin 20 vuoden ajan. On ollut etuoikeus saada työskennellä asiasta innostuneiden ja työhönsä sitoutuneiden psykologien, opettajien, puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa.