Koulutukset ja luennot

Koulutamme ja luennoimme oppimisvaikeuksiin sekä lasten ja nuorten neuropsykologiaan ja neuropsykiatriaan liittyvistä teemoista. Nekun neuropsykologeja on ollut kouluttajina mm. Psykonetin neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen seminaareissa sekä Psykologiainstituutin ja Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen Neuropsykologian perusteet -täydennyskoulutuksessa. Lisäksi olemme olleet mukana esim. Keski-Uudenmaan kuntien oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen suunnatussa Oskari-projektissa sekä useilla opettajien VESO-päivillä. Alla esimerkkejä koulutuksista ja luennoista eri kohderyhmille.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon henkilöstölle
Oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen
Miksi lapsi ei keskity?
Miten tukea keskittymätöntä lasta?
Alle kouluikäisten kielelliset vaikeudet
Miten tukea kielihäiriöistä lasta?

Kouluikäisten kanssa työskenteleville
Oppimisvaikeudet: tunnistaminen ja tukeminen
Kouluikäisten tarkkaavuushäiriöt: miten tunnistan ja tuen
Kouluikäisten kielelliset vaikeudet: miten tunnistan ja tuen
Mitä ovat lasten visuaaliset hahmotusvaikeudet?
Kun matikka ei suju - miten autan lasta

Psykologeille
Oppimisvaikeuksien diagnostiikka
Mitä testien jälkeen? -workshopit esim. tarkkaavuushäiriöisistä ja lukivaikeuksista

Koulutusyhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa:
- Psykonet, Helsingin yliopisto
- Psyke, Tampereen yliopisto
- Psykologiainstituutti
- Suomen neuropsykologinen yhdistys
- HUS
- Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
- Mielenterveyden Keskusliitto
- Kehitysvammaliitto
- CP-liitto
- Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Hyvinkään, Kirkkonummen, Espoon, Vantaan, Mäntsälän, Riihimäen kaupungit